Közzétételi lista

2019-2020

Statisztikai adatok

2018-2019

1. Az intézmény feladatellátási helyei

2. Statisztikai adatok

3. Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai

4. Tanórán kívüli foglalkozások

5. Tanulmányi eredmények, lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók aránya

6. Továbbtanulási mutatók

7. Országos kompetenciamérés eredményei

8. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2017/2018. tanév végén