Információ

Iskolapszichológus

  Kedves Diákok és Szülők!  

Tájékoztatjuk, hogy iskolánkban iskolapszichológus dolgozik. Célja az iskolában zajló oktató-nevelő munka pszichológiai eszközökkel való támogatása. Feladata elsősorban a megjelenő problémák számának és gyakoriságának csökkentése. Ennek kapcsán az iskolapszichológus tevékenysége egyéni-, osztály-, illetve intézményi szinten egyaránt megjelenhet.

A diákok, illetve az osztályok sajátosságainak, egyéni működésének megismerése segítséget nyújthat, hogy a számukra leginkább megfelelő környezetet biztosíthassuk. Ehhez különböző szűrő-mérő eljárásokat hívhatunk segítségül, például:

-          Tanulási stílus vizsgálata, vagyis annak feltérképezése, hogy a diák milyen környezetben, milyen módon tanulhat a leginkább hatékonyan.

-          Az osztályközösség jellegzetességeit vizsgáló eljárások célja, hogy megismerjük a csoport szerkezetét, az egyes diákok abban elfoglalt helyét, szerepeit, valamint az osztályban uralkodó légkört és értékrendet.

-          A gyermek képességstruktúrájának megismerése. A diák erős oldalainak, és fejlesztendő területeinek ismerete rámutathat, milyen jellegzetességeire, erősségeire lehet érdemes támaszkodni a tanítás során.

-          A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok, tehetségígéretek felismerése és támogatása. 

Minden diák életében merülhetnek fel problémák. Ilyen esetekben az iskolapszichológus feladata ezen nehézségek jellegének feltérképezése. A diák, a család vagy a pedagógus kérésére egyaránt elindulhat egy pszichológiai állapotfelmérés, mely során kiderül, hogy milyen jellegű segítségre van szükség az adott helyzetben. A konzultációhoz szülői beleegyezés szükséges. Szülőként jelentkezhet, ha úgy érzi:

-          Gyermeke tanulási problémával küzd, vagy tanulmányi eredményeiben hirtelen változás következik be

-          Az iskolában gyakoriak a diák konfliktusai

-          Különböző szituációkban, például a teljesítménye-, eredményessége- vagy társas helyzetek kapcsán gyermeke szorongónak mutatkozik

-          Kérdések merülnek fel a pályaválasztás, továbbtanulás kapcsán

-          A gyermek hangulata, közérzete ingadozó, vagy tartósan alacsonynak mutatkozik

-          Jelentős életesemények, a gyermek számára komolyabb változást jelentő helyzetek után nehezen alkalmazkodik

-          Gyermeke önértékelési problémával küzd

-          Gyermeke gyakran lesz beteg, vagy sokszor mutat fizikai tüneteket (hasfájás, fejfájás, stb.)

A konzultációk után az iskolapszichológus javaslatot tesz a további segítség jellegére vonatkozóan. Szükség szerint a támogatás megvalósulhat osztályszinten, vagy egyéni támogató kapcsolat formájában. Adott esetben a pszichológus segítséget nyújt a külső szakember, vagy intézmény felkeresésében, hogy a szükséges diagnosztikai, vagy terápiás munka a megfelelő helyen kezdetét vehesse.

A különböző problémák megelőzésének hatékony módja az ellenük védő tényezők erősítése. Iskolai közegben ez elsősorban csoportos foglalkozásokon keresztül valósítható meg, ahol egy-egy téma akár játékos formában dolgozható fel. Ilyen területek lehetnek például:

-          Az osztály kohéziójának, összetartásának erősítése

-          A kommunikációs készség fejlesztése

-          Az érzékenység, empátia fejlesztése

-          A biztonságos internethasználat

-          Az asszertivitás, az önérvényesítő viselkedés erősítése

-          Bullying, kortárs bántalmazás. 

Hajnal Gábor iskolapszichológus elérhetősége:

Csütörtök, péntek: 8-13 óra 

hajnal.gabor.mate@jesuli.hu

 

Szociális segítő

  Tisztelt és kedves Szülők és Diákok!

Németh Viktória vagyok a Pellérdi Általános Iskola óvodai és iskolai szociális segítője vagy ahogyan igen gyakran emlegetnek az „iskolai szociális munkás”. Szeretném bemutatni Önöknek/Nektek röviden azokat a tevékenységeket, amelyeket az iskolában végzem. Bármilyen felmerülő kérdés kapcsán keressenek/keressetek bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tel.: 0630-924-89-83     E-mail: ecsgyk.nemethviktoria@gmail.com

Ki is az az óvodai és iskolai szociális segítő és miket is csinál tulajdonképpen az iskolában?

Olyan iskolában tevékenykedő szakember, aki elsődlegesen prevenciós tevékenységekkel foglalkozik, illetve az esetlegesen felmerülő életvezetési és szociális problémák esetében nyújt komplex segítséget és támogatást az iskolai diákjainak, a pedagógusoknak, valamint az érintett gyermek/ek szüleinek is természetesen.

Miben tud segíteni az óvodai és iskolai szociális segítő?

A felmerülő iskolai nehézségek megoldásában, szociális problémák, családi gondok, iskolai hiányzások, krízishelyzetek, beilleszkedési nehézségek, iskolában felmerülő viselkedési problémák, továbbtanulás vagy iskolaváltás eseteiben is.

Milyen szolgáltatásokat nyújt az óvodai és iskolai szociális segítő?

-        Csoportmunka

Osztályközösségek támogatása készség- és személyiségfejlesztő foglalkozások keretében.

-        Információnyújtás

Diákok és a szülők számára is, hogy hol, mikor és kitől kaphatnak megfelelő szakmai segítséget a problémáik megoldásához. Továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkájáról, szolgáltatásairól.

-        Tanácsadás

Tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, az iskolában vagy más élethelyzetben felmerülő nehézségek, szociális problémák rendezésében nyújtott segítség. Tanácsadás szülőknek a gyermekükkel kapcsolatos nehézségek megoldásában, illetve nevelési-életkérdésekben, diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szolgálatokhoz.